Fentanil & Tramadol & Oksikodon

Fentanil & Tramadol & Oksikodon
Fentanil & Tramadol & Oksikodon

Duragesic (fentanil), yamalar, pastiller ve enjekte edilebilir solüsyonlar dahil olmak üzere çeşitli formülasyonlarda mevcuttur. Fentanil uygulamasının uygun dozu ve sıklığı, hastanın opioidlere toleransına ve ağrılarının şiddetine bağlıdır. Duragesic flasterin kronik ağrı için önerilen ilk dozu genellikle her 72 saatte bir uygulanan 12 mcg/saat'tir, ancak bunun, kişinin ilaca verdiği cevaba göre ayarlanması gerekebilir.

Contramal (tramadol), orta ila şiddetli ağrı için kullanılan sentetik bir opioiddir. Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu genellikle ihtiyaç duyulduğunda her 4-6 saatte bir 50-100 mg'dır, ancak bunun hastanın ilaca verdiği yanıta ve toleransına göre ayarlanması gerekebilir.

Aldolan (oksikodon), orta ila şiddetli ağrı için kullanılan yarı sentetik bir opioiddir. Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu genellikle ihtiyaç duyulduğunda her 4-6 saatte bir 5-15 mg'dır, ancak bunun hastanın ilaca verdiği yanıta ve toleransına göre ayarlanması gerekebilir.

Tüm opioid analjeziklerin bağımlılık ve aşırı doz riski taşıdığına ve kullanımlarının bir hekim tarafından yakından izlenmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Hastalar her zaman reçete edilen dozlama talimatlarına uymalı ve asla doktorlarına danışmadan dozu artırmamalı veya azaltmamalıdır.