Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

Dahiliye uzmanları ve asistanlarının özlük haklarını savunmak, çıkarlarını korumak, şimdiye kadar birikmiş sorunları tespit etmek ve çözüm aramak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, dahiliye hasta yaklaşımını ve tedavisini geliştirmektir.

Vizyonumuz

  • Dahiliye uzmanlığının hak ettiği yere ulaşması için sağlık otoriteler ile iletişim halinde olmak, gerekli durumlarda çözüm üretmek için birlikte hareket etmek,
  • Dahiliye uzmanları ve asistanlarının gelişimi için ülke içi ve ülke dışında kongre, eğitim ve burs sağlamak,
  • Dahiliye uzmanları ve asistanlarının donanımını arttırarak ulusal ve/veya uluslararası kongre, sempozyum ve kurslar düzenlemek,
  • Dahililiye uzmanlığının daha iyi anlaşılması için çeşitli medya ve sosyal medya araçlarıyla toplumu aydınlatmak, dahiliye uzmanlığının görev tanımını yapmak,
  • Dahiliye alanına giren hastalıklardan korunma, tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmak ve projeler üretmek,
  • Ulusal ve uluslararası dahiliye ile ilgili bilimsel kuruluşlar ve derneklerle aktif iş birliği yapmak, bilimsel araştırma ve çalışmaları organize etmek,
  • Bu görevleri gerçekleştirmek için hedefimiz doğrultusunda giderken etik değerler, şeffaflık ve katılımcılık esas ilkelerimiz olacaktır.